Pasidalink su draugais


Nusiųsk savo draugams mūsų Facebook paskyros nuorodą. Pasiūlyk palaikinti arba paremti mūsų veiklą. Informuok savo draugus apie mūsų renginius ir akcijas vaikams.

Tapk savanoriu

Kodėl verta savanoriauti mūsų veikloje?
Savanoriaudami jūs prisidėsite prie naujos kartos ugdymo ir nusikalstamumo, priklausomybių, psichinių sutrikimų, savižudybių prevencijos Lietuvoje. Savanoriaudami įgysite darbinės patirties arba realizuosite savo poreikį būti visuomenei naudingų, duoti realią naudą savo šaliai ir vaikams.
Ką daro savanoriai?
Savanoriai mūsų organizacijoje gali atlikti įvairius darbus susijusius su darbu su rėmėjais, informacijos sklaida, administracinėmis ir organizacinėmis užduotimis.
Kaip tapti savanoriu?
Užpildyk savanorio anketą ir mes su tavimi susisieksime -->

X

Įveskite sumą eurais

Vardas ir pavardė

El. pašto adresas

Pasirinkite savo banką